SEO

Google ทำงานอย่างไร ? อธิบายโดย Ranking Engineer

0

Google มันจัดอันดับยังไงกันแน่ ? จริงๆแล้วมันทำงานยังไงนะ ? ปัจจัยอะไรที่ ทำให้เว็บติดหน้าแรกๆได้ ? คำถามเหล่านี้ เป็นคำถามที่คนทำ SEO ทุกคนต้องสงสัยอย่างแน่นอน … เรามาฟังตัวจริงเสียงจริงอธิบายกันดีกว่า

คลิปข้างบนนี้ มาจากงาน SMX West 2016 ที่ตัดมาในส่วนของช่วงที่ว่า

How Google Works” (Google ทำงานอย่างไร)

ในมุมมองของผู้ที่สร้างมัน นั่นก็คือ ทีมวิศวกรของ Google ที่เป็นคนเขียน CODE จัดอันดับเว็บไซต์ต่างๆ บน Google

โดยผู้ทรงคุณวุฒิที่ขึ้นพูด คือ ► Paul Haahr … Software Engineer ของ Google

(Paul Haahr เป็นตัวท็อป ของ Ranking Engineer Team ที่ทำงานอยู่กับ Google มากว่า 15 ปีแล้ว)

ด้านล่างนี้เป็น สไลด์ประกอบการบรรยาย ที่เค้าพูดครับ

How Google Works: A Ranking Engineer’s Perspective By Paul Haahr

สรุปประเด็นสำคัญๆอ้างอิงตามคลิปและสไลด์

ทิศทางของ Google Search ในปัจจุบัน

• Google Search ทุกวันนี้ ให้ความสำคัญกับการค้นหาผ่านมือถือ Mobile First

• Features ลูกเล่นต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการค้นหาบนมือถือ

Google Search ทำงานอย่างไร

• Google Engineer Team เรียกหน้า Google ว่า “10 Blue Links

• Google ให้ความสำคัญที่

1. จะแสดงผลอะไร
2. จะจัดอันดับสิ่งที่จะแสดงยังไง

• Google ทำงานแยกเป็น 2 ส่วนหลักๆ คือ ก่อนจัดอันดับ และ กระบวนการจัดอันดับ

1. Before the query:

 • Crawl the web
 • Analyze the crawl pages
  – Extract links (the classic version of search)
  – Render contents (Javascript, CSS – Paul emphasized the importance of this.)
  – Annotate semantics
 • Build an index
  – Link the index of a book
  – For each word, a list of pages it appears on
  – Broken up into millions of pages
  These pages are called “shards”
  1000s of shards for the web index
  – Plus per-document metadata.

2. Query Processing (when someone uses search):

 • Query understanding and expansion
  – Does the query name known entities?
  – Are there useful synonyms?
  – Context matters
 • retrieval and scoring
  – Send the query to all shards
  – Each shard:
  + Finds matching pages
  + Computes a score for query+page
  + Sends back the top N pages by score
  – Combine all the top pages
  – Sort by score
 • Post retrieval adjustment
  – Host clustering (how many pages are from the same domain), sitelinks
  – Is there too much duplication?
  – Spam demotions, manual actions applied

((ขออธิบายเพิ่มเติม))

• ช่วงก่อนจัด : Crawl เว็บ + วิเคราะห์ + เอาข้อมูลมาจัดเก็บเป็นดัชนี (Indexing)

• โดยการจัดทำดัชนีเว็บ Google แบ่งกลุ่มของหน้าเว็บที่มีล้านๆ ออกเป็นกลุ่มๆ เป็นพันๆกลุ่ม เรียกว่า “Shards

• ในกระบวนการจัดอันดับ (Query Processing) จะแบ่งเป็น 3 ขั้นตอน คือ

1. ทำความเข้าใจคำค้นหาและส่วนขยาย (Query Understanding)
2. ดึงข้อมูลแล้วมาให้คะแนน (Retrieval and Scoring)
3. ตรวจสอบและปรับปรุง (Post-retrieval adjustments)

• ในขั้นตอนการให้คะแนน Google จะส่งคำค้นหาไปทุกๆ Shards แล้วแต่ละ Shard จะค้นหาหน้าเพจ .. จากนั้นจะคำนวณคะแนนแล้วส่งข้อมูลกลับมาเป็น Top-pages ที่เรียงตามคำแนน

• แล้ว Google จึงนำข้อมูลคะแนน จากทุก Shards มารวมๆกันแล้ว มาจัดอันดับเรียงตามคะแนนอีกที

• เมื่อ Google ได้อันดับจากหน้า Page จากทุกๆ Shards รวมกันแล้ว ก็จะนำมาผ่านกระบวนการตรวจสอบ เพื่อมากรองและปรับเปลี่ยนอันดับจริง อีกครั้ง … เช่น

– Host clustering (domain ที่อยู่ใน Host กลุ่มเดียวกัน)
– นำเว็บมาจัดทำ Sitelinks
– ตรวจสอบดูว่ามีหน้าที่ซ้ำๆ หรือ มีเนื้อหาที่ซ้ำกับเว็บอื่นๆเยอะมั้ย
– ตรวจสอบ Spam / Hacked / สิ่งต่างๆที่ผิดกฎของ Google

Google Ranking Engineer ทำหน้าที่อะไร

• ทีมงาน Google Ranking Engineer ประกอบด้วย วิศวกรคอมพิวเตอร์ หลายร้อยชีวิต ที่รวมตัวกันทำงานโดยมุ่งเน้นไปที่ตัวชี้วัดและสัญญาณ เพื่อนำมาใช้ในการจัดอันดับเว็บไซต์

หน้าที่ของ Google Ranking Engineer แบ่งเป็น

1. เขียน Code สำหรับเซิฟเว่อร์ (เขียน Algorithm นั่นเอง)
2. ค้นหาสัญญาณใหม่ๆมาจัดอันดับ รวมถึงพยายามรวมสัญญาณเก่าๆในรูปแบบใหม่
3. เพิ่มประสิทธิภาพให้กับตัวชี้วัด (Metrics)
4. ทำหน้าที่เลื่อนอันดับขึ้น (และลง) ให้กับหน้าเว็บตามคะแนนอิงตามตัวชี้วัด
5. จัดทำ Rater Guideline หรือ พัฒนาตัวชี้วัดใหม่ๆ (หากจำเป็น)

((ขออธิบายเพิ่มเติม))

#1 ในส่วนของการเขียน Code (Google Algorithm) จะใช้ Scoring Signal เพื่อมาจับคู่ (Matching) ระหว่าง Query (คำค้นหา) กับ หน้าเว็บต่างๆ โดยทาง Ranking Engineer จะแบ่งออกเป็น 2 หมวดหมู่ คือ

1. สัญญาณที่อิงจากหน้า Page : เช่น PageRank, language, mobile friendliness ..
2. สัญญาณที่อิงจาก Query (คำค้นหา) : เช่น Keyword hits, synonyms, proximity ..

#2 ในส่วนของการค้นหาสัญญาณใหม่ๆเพื่อมาใช้เป็นตัวชี้วัด สำหรับเอาไปเป็น Scoring Signal ทีมงานให้ความสำคัญหลายด้าน อาทิเช่น

Relevance – ความสอดคล้องของการจัดอันดับ กับ คำค้นหา
Quality – คุณภาพของการแสดงผลอันดับที่จัด
Speed – ความเร็วในการจัดอันดับ
Higher results matter – ให้ความสำคัญกับอันดับที่อยู่สูงๆมากเป็นพิเศษ

#3 เพิ่มประสิทธิภาพให้กับตัวชี้วัดให้ดียิ่งขึ้น โดยตัวชี้วัดที่ว่า มาจาก 2 ส่วน

1. การทดลองจากทีมงาน Engineer เอง (Live Experiments)

ทีมงานทดลองกันเยอะมาก (เยอะขนาดที่คุณคาดไม่ถึงทีเดียวเชียว) เพื่อพัฒนา Google ให้ดียิ่งขึ้น

2. การทดลองจากทีมผู้ประเมินคุณภาพหน้าเว็บ (Human Rater Experiments)

ถ้าใครยังไม่รู้ว่า ผู้ประเมินคุณภาพหน้าเว็บ (Human Rater) คืออะไร

ให้อ่านบทความ รู้จักกับ ► Google Quality Raters (Human Rater)

#4 กล่าวโดยสรุปให้เข้าใจง่ายๆ หน้าที่ของ Ranking Engineer ก็คือ ผู้ที่ทำให้อันดับขึ้น-ลง ของหน้าเว็บบน Google นั่นเอง โดยอาศัยตัวชี้วัดทั้งหลาย ที่ผ่านกระบวนการต่างๆ ผ่านการทดลอง ผ่านการทดสอบ กลั่นกรองและตรวจสอบ อย่างมากมาย … เอามาเป็นตัวตัดสิน

#5 สุดท้ายเมื่อกรณีเกิดข้อผิดพลาด ทีมงานก็พยายามปรับปรุงแก้ไข แล้วนำมา อัพเดทในคู่มือ เพื่อกำหนดรูปแบบให้กับ Human Rater เอามาปรับใช้ในการให้คะแนนหน้าเพจ นั่นเอง

……………………………………………………………

งงอ่ะดิ !!! (เค้ารู้ 555+ ไม่ต้องทำหน้าแบบนั้น)

เอาขอสรุปสั้นๆ (สไตล์ คนทำเว็บนอกคอก) ให้หนูหน่อย

……………………………………………………………..

สรุปจากคลิปที่ยาวกว่า 30 นาทีนี้ กับสไลด์เกือบ 70 หน้า สั้นๆได้ว่า

“If you’re wondering why Google is doing something, often the answer is to make it [search] look more like what the rater guidelines say.”

นี่เป็นคำกล่าว ของ Paul Haahr, Google Ranking Engineer, ที่พูดไว้ในงาน SMX West 2016

แปลเป็นไทย ประมาณว่า …

ถ้าคุณสงสัยว่า Google กำลังทำอะไรอยู่ ไปหาคำตอบได้ในคู่มือ Search Quality Evaluators Guidelines !! (น่ะ)

ดังนั้นคนทำ SEO ไปอ่านแล้วทำความเข้าใจกันนะครับ ถ้าคุณอยากเข้าใจ Google ให้มากขึ้นว่ามัน ทำงานอย่างไร !!

Download ► Google Quality Rater Guideline 2014 (March 31, 2014)
Download ► Google Quality Rater Guideline 2015 (November 12, 2015)
Download ► Search Quality Evaluators Guideline 2017 (May 11, 2017)

JoJho
คนทำเว็บนอกคอก


ถ้าไม่อยากอ่านฉบับเต็มๆ ผมเขียนสรุปประเด็นสำคัญๆของ Rater Guidelines
เป็นภาษาไทยไว้ แบบคร่าวๆ (เมื่อ 2 ปีก่อน) ► ลองอ่านดูครับ

Quality Content ในสายตา Google (ตอนที่ 2)

About author

WebBastard.Net

WebBastard.Net

เว็บบล็อกที่จะมา เม้าท์มอย + สอน + แชร์เทคนิค การทำ SEO , Social Media Marketing , Content Marketing , การทำเว็บไซต์ด้วย Blogger และ WordPress รวมถึงการทำ Amazon Affiliate ในลักษณะ "การเล่าสู่กันฟัง" จากประสบการณ์ในการทําเว็บแบบมันส์ๆ ของ JoJho - คนทําเว็บนอกคอก

อยากอ่านต่อ ? ... ขอแนะนำ

10 อันดับ WordPress Theme ที่มียอดขายสูงสุดในโลก

ในการทำเว็บด้วย WordPress นั้น สำหรับผู้ใช้งานคนหนึ่ง ที่ไม่ใช่นักพัฒนาเว็บ ไม่ใช่นักออกแบบเว็บ เช่น ตัวผม (อาจอยู่ในขั้น WordPress Power User) เรื่องของ Theme เป็นสิ่้งที่ผมให้ความสำคัญลำดับต้นๆ โดยปกติแล้วผมจะชอบใช้