SEO

Google SEO Ranking Factors 2014 – 2015

2

ในการทำ SEO เรามีจุดมุ่งหมายก็เพื่อที่จะทำให้เว็บติดอันดับในตำแหน่งดีๆบน Google และการที่จะทำเช่นนั้นได้ สิ่งสำคัญที่สุด คือ ความเข้าใจใน Google พวกเราในฐานะคนทำ SEO ต่างอยากรู้ว่า อะไรที่เป็นสาเหตุปัจจัยที่แท้จริง อันจะส่งผลทำให้เว็บถูกจัดอยู่ในอันดับสูงๆได้ ซึ่งหากเรารู้และเข้าใจในส่วนของปัจจัยนี้ (Google Ranking Factors) มันคงจะไม่ใช่เรื่องยากเย็นนักใน การทำ SEO

Google Ranking Factors หมายถึง ปัจจัยหรือสัญญาณที่มีแนวโน้ม บ่งบอกว่า Google นำมาใช้ในการจัดอันดับเว็บ
ที่เป็นผลแบบ Organic Search (ผลการค้นหาแบบธรรมชาติ)

แต่เป็นที่น่าเสียดายที่ ไม่มีใครจะสามารถเข้าใจ Google ได้อย่างถูกต้องแม่นยำ 100% สิ่งที่พวกเราจะทำได้ดีที่สุดคือ การดูจากเว็บที่ติดอันดับ TOP แล้วนำมาวิเคราะห์หาสาเหตุ หรือเรียกว่า SERPs Analysis และหนึ่งในบริษัทชั้นนำที่ทำ SERPs Analysis ขั้นสูง  คือ Searchmetrics

(บทความก่อนได้อธิบายถึง SERPs เอาไว้ ใครยังไม่รู้อ่านก่อน)

Google SERP เพื่อนแท้ของคนทำ SEO

ไม่มีใครที่จะสามารถเข้าใจ Google ได้อย่างถ่องแท้ 100%

Searchmetrics.com เป็นอีกหนึ่งบริษัทยักษ์ใหญ่ในวงการ SEO มีบุคลากรผู้เชี่ยวชาญทางด้าน SEO มากมาย ที่เปิดให้บริการในธุรกิจเกี่ยวกับ SEO แบบครบวงจร ทั้ง Software, Service, Academy ที่สำคัญคือ Knowledge Base โดยเฉพาะข้อมูลเกี่ยวกับ Google Ranking Factors ที่ทาง Searchmetrics จะทำสรุปออกมาช่วงปลายปีของทุกปี (โดยเริ่มมาตั้งแต่ปี 2012) … สำหรับในปีล่าสุด คือ 2014 ทาง Searchmetrics ก็ได้ทำรายงานของ Google Rank Factors ออกมาแล้วในเดือนกันยายน 2014 (ซึ่งแน่นอนว่ามันจะมีผลต่อการทำ SEO ในปี 2015 ด้วย)

Google Ranking-Factors 2014

ข้อมูลจาก Searchmetrics ที่ได้นั้น จัดทำออกมาในรูปแบบ Infographic ที่เกิดจากการเก็บรวมรวมสถิติ โดยพิจารณาจาก SERPs ล่าสุด ทั้งหมด 1,0000 Keywords โดยดูจาก Top 30 ของแต่ละ Keyword (รวม 300,000 URLs) จากนั้นจึงนำมาวิเคราะห์แบบขั้นสูง แล้วสรุปข้อมูลที่ได้นั้นเป็นค่าผลลัพธ์ที่เป็นค่าเฉลี่ยของ TOP 10 ออกมาเผยแพร่ให้กับคนที่สนใจในการทำ SEO ได้ดูกัน (โดยข้อมูลนี้เป็นผลจาก SERPs บน Google US – google.com) โดยตัวเลขต่างๆของการศึกษานี้ ไม่ใช่ว่าจะเป็นการการันตี 100% ว่าจะทำให้ประสบความสำเร็จในการทำ SEO หากแต่เป็นการคิดเชิงวิเคราะห์ในมุมมองของการ “แปลความหมาย” โดยใช้สถิติจาก SERPs เท่านั้น

seo-ranking-factors-2014
จากรูปทางทีมงาน Searchmetrics ได้แบ่งกลุ่มของค่าปัจจัยต่างๆออกเป็น 5 กลุ่ม คือ

1. User Signals – สัญญาณจากผู้ใช้
2. Social – โซเชียล
3. Backlinks – ลิงค์
4. Onpage (Technical) – เทคนิคการปรับ Onpage
5. Onpage (Content) – เนื้อหา

ผมขอนำมาจัดกลุ่ม Google SEO Ranking Factors ให้มองได้ง่ายขึ้นดังนี้

ปัจจัยการทำ SEO ที่ Google ให้ความสำคัญต่อการจัดอันดับ

User Signal SEO Ranking Factors

– Click Throught Rate (CTR) [0.67]
– Time on Site [0.09]
– Bounce Rate [0.04]

Social Media SEO Ranking Factors

– Google+ [0.33]
– Facebook Shares [0.28]
– Facebook Comments [0.27]
– Pinterest [0.27]
– Facebook Likes [0.25]
– Twitter [0.24]

Backlinks SEO Ranking Factors

– จำนวนของ Backlinks [0.31]
– % ของ Backlinks rel=nofollow [0.23]
– Backlinks ใหม่ๆ [0.20]
– Backlinks จาก โดเมนใหม่ [0.20]
– Backlinks ที่เป็น Keyword [0.17]
– Backlinks ที่เป็นคำ [0.16]
– Backlinks จาก Ltd [0.16]
– Backlinks ที่เป็น Anchor Text [0.11]
– Backlinks จากประเทศเดียวกัน [0.07]

On-Page SEO Ranking Factors

– Sitespeed [0.11]
– ตำแหน่งของ Keyword ใน Title [0.10]
– ความยาวของ URL [0.10]
– H2 [0.07]
– H1 [0.06]
– Description [0.06]
– การฝั่ง Video [0.06]
– Keyword ใน Title [0.02]
– Keyword ใน Description [0.01]

Content SEO Ranking Factors

– Relevant Terms [0.34]
– Proof Terms [0.21]
– จำนวนของ Internal Links [0.16]
– Keywords ในบทความ [0.15]
– ขนาดของ HTML [0.14]
– ขนาดของบทความ (Text Length) [0.13]
– จำนวนคำ (Word Count) [0.13]
– Keyword ใน External Links [0.11]
– Keyword ใน Internal Links [0.10]
– จำนวนของ External Links [0.08]
– รูปภาพ [0.06]
– Keyword ใน H2 [0.02]

ปัจจัยที่ Google ให้ความสำคัญลดลง

– จำนวนตัวอักษรใน Title [-0.01]
– Keyword ใน URL [-0.01]
– Keyword ใน Domain Name [-0.02]
– Keyword ใน H1 [-0.03]
– AdSense [-0.03]
– AdLinks [-0.03]

(คนทำ Adsense รู้สึก ร้อนๆหนาวๆ 555+)

ตัวเลขจากสถิติที่น่าสนใจ

ผลจากค่าเฉลี่ยของ URL ที่ติดหน้าแรก (Top 10) หมายถึง URL ที่อยู่อันดับ 1 ถึง 10 จาก Keyword 10,000 คีย์ที่ใช้ค้นหา ได้ค่าเฉลี่ยของปัจจัยต่างๆดังนี้

• URL ที่อยู่ในหน้าแรก จะมีค่า CTR เฉลี่ยอยู่ที่ 9% (อันดับ 1 ค่า CTR อยู่ที่ 32% , อันดับ 10 ค่า CTR อยู่ที่ 3%)
• 51% ของ URL ที่อยู่ในหน้าแรก จะมีเนื้อหาที่สอดคล้องกับคำค้นหา (Relevant Terms)
• 79% ของ URL ที่อยู่ในหน้าแรก จะมีเนื้อหาตรงกับคำค้นหา (Proof Terms)
• มีจำนวน Backlinks เฉลี่ย 1,352
• มีจำนวน SEO Visibility of backlinking URL 2,080
• จำนวน Nofollow Backlinks มี 6%
• Backlinks เป็น Keywords มี 13%
• Backlinks เป็น Anchor Domain Ltd มี 7%
• 59% เป็น Backlinks จากประเทศเดียวกัน
• มีจำนวนของ Internal Links เฉลี่ย 130 ลิงค์
• มีจำนวนของ Keywords ในเนื้อหาเฉลี่ย 9 คำ
• ความยาวของตัวอักษรเฉลี่ย 8313 ตัว (Text Character Length)
• จำนวนคำเฉลี่ย 975 คำ (Word Count)
• ความเร็วในการโหลด Sitespeed 0.99 วิ
• มี Keyword ใน External Links 27%
• มี Keyword ใน Internal Links 62%
• ตำแหน่งของ Keyword บน Title อยู่คำที่ 1.7
• เวลาเฉลี่ยของคนที่อยู่บนเว็บ 101 วิ (1:41 นาที)
• 73% มีการใช้ H2
• 76% มีการใช้ H1
• 98% มีการใช้ Meta Description
• มีรูปภาพเฉลี่ยจำนวน 6.7 รูป
• ค่า Bounce Rate อยู่ที่ 37%
• 31% มี Keyword อยู่ใน URL
• 9% มี Keyword อยู่ใน Domain
• 12% มีการติด AdLinks

SEO-Survivor-TIPs

5 Tips เอาตัวรอดในการทำ SEO (สำหรับปี 2015)

จากสถิติที่กล่าวมาทำให้ Searchmetrics สรุปแนวทางในการทำ SEO เพื่อให้สอดคล้องกับการจัดอันดับของ Google ในปัจจุบันเป็น Infographic โดยผมสรุปจากใจความสำคัญดังนี้

1. เนื้อหาคุณภาพคือหัวใจของการทำ SEO

– การมีเนื้อหาที่สอดคล้องกับคำค้นหา คือปัจจัยสำคัญในการทำ SEO
– (จากสถิติ) ความยาวของบทความ (Text) เฉลี่ยอยู่ที่ 8,313 ตัวอักษร หรือ 975 คำ และมี Internal Links 130 ลิงค์
– ใช้รูปแบบคำศัพท์ที่เป็นแบบ Semantic ในการเขียน คือใช้คำที่มีความหมายใกล้เคียง เพื่อให้เกิดความหลากหลาย
– ใช้ประโยคที่มีความเกี่ยวข้องและสอดคล้องกับหัวเรื่องและคำที่ใช้ค้นหา
– เพิ่มรูปภาพหรือวีดีโอลงในบทความ
– มีการเพิ่ม Keywords ลงในบทความ โดยใช้คำใกล้เคียงหรือสอดคล้องกับตัวเนื้อหา ไม่เน้นใช้แค่ Keyword เดียว
– Adsense/AdLinks ส่งผลในทางลบต่อการจัดอันดับ
– Keywords ในเนื้อหายังเป็นสิ่งสำคัญ แต่อย่าใส่ให้มากเกินไป เพราะจะถูกมองว่าเป็น Spam Keywords ซึ่งไม่เป็นผลดี (1-2% กำลังดี)

2. ปรับโครงสร้างของเว็บให้ดี

– (จากสถิติ) Sitespeed 0.99 วิ
– เขียน Title และ Meta Description อย่างฉลาด (เขียนให้สอดคล้องกับเนื้อหาและคำค้นหา)
– มีจำนวนและคุณภาพของลิงค์ภายในที่เหมาะสม
– หมั่นอัพเดท
– รู้จักสร้างแบรนด์ให้กับ Niches (หรือ Long Tails Keyword ก็ตาม)

3. ต้องหา Backlinks คุณภาพ

– รู้จักทำให้อัตราส่วนระหว่าง จำนวนและคุณภาพของ Backlinks ให้มีความเหมาะสม
– อย่าสร้างแต่ Backlinks ที่ไร้คุณภาพ เพราะจะถูก Google มองว่าเป็นการ Spam

4. การใช้ Social ถือเป็นโบนัสในการทำ SEO

– การใช้ Social เป็นอีกช่องทางหนึ่งในการหา Traffic
– การมีการเชื่อมต่อกับ Social เป็นการส่งสัญญาณที่ดีให้กับ Google

5. ประสบการณ์จากผู้ใช้งานคือสิ่งที่ไม่ควรมองข้าม

– (จากสถิติ) อันดับ 1 จะมีค่า CTR 32% และ อันดับ 10 มีค่า CTR 3%
– (จากสถิติ) ค่า Bounce Rate 37%
– (จากสถิติ) ค่า Average Time on Site 1 นาที 41 วิ
– ค่าเหล่านี้เป็นสัญญาณอย่างหนึ่งที่ Google ใช้ในการวัดคุณภาพของเว็บไซต์

Download : Infographic: SEO Rank Correlations And Ranking Factors 2014

บทสรุปจาก Google Rank Factors ของ Searchmetrics

ในการเรียนรู้วิธีการทำ SEO ในระดับ Advance มีความจำเป็นที่จะต้องทำความเข้าใจใน Google โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ปัจจัยต่างๆที่จะมีส่วนช่วยในการทำ SEO … จากข้อมูลสถิติที่เผยแพร่โดย Searchmetrics นี้ ทำให้เราได้เข้าใจถึงสาเหตุต่างๆที่ Google น่าจะใช้เป็นตัวจัดอันดับมากยิ่งขึ้น แต่อย่างไรก็ดี ค่าตัวเลขต่างๆเหล่านี้ ไม่ใช่สิ่งที่จะยืนยันความแน่นอน ไม่ใช่สิ่งที่จะถูกต้อง 100% เป็นเพียงอีกหนึ่งการคาดเดา การตีความหมาย จากผู้เชี่ยวชาญเท่านั้น อีกทั้งยังเป็นปัจจัยที่ไม่ใช่ปัจจัยทั้งหมด เป็นเพียงข้อสังเกตตัวที่สำคัญๆที่เขานำมาวิเคราะห์

อย่างที่ผมได้กล่าวไว้ข้างต้น – ไม่มีใครที่จะเข้าใจ Google จนสามารถยืนยันความถูกต้องแน่นอนได้ 100%

สำหรับตัวผมแล้ว จากประสบการณ์ในการทำ SEO ที่ผ่านมา หากดูจากผลงานของตัวเอง ก็ไม่ได้มีปัจจัยตรงตาม Ranking Factors ของทาง Searchmetrics สักเท่าไหร่ เช่นในเรื่องของ Backlinks เป็นต้น … อาจจะเป็นเพราะส่วนใหญ่แล้ว Keyword ที่ผมเล่นจะเป็น ภาษาไทย และคู่แข่งไม่มากนัก …

แต่การได้รู้ข้อมูลจากรายงานนี้ ทำให้ผมได้เข้าใจถึงแนวโน้มของปัจจัย ที่จะนำมาประยุกต์ใช้ช่วยในการปรับปรุงและพัฒนา เทคนิคการทำ SEO ของผมได้ดียิ่งขึ้น แต่สำหรับมือใหม่ บทความนี้อาจจะทำให้งงและเกิดคำถามขึ้นมากมาย … ในบทความต่อๆไป ผมจะพยายามอธิบายถึงหลักของการทำ SEO ในลักษณะที่เข้าใจได้ง่ายยิ่งขึ้น สไตล์ชาวบ้านๆแบบฉบับคนทำเว็บนอกคอก …

☺ รอติดตามกันต่อไปนะครับ ☺

JoJho
คนทำเว็บนอกคอก


Noted :

☺ จากสถิติจะเห็นว่า Content is KING ยังคงไม่เปลี่ยนแปลง
☺ แต่ Content ที่จะเป็น King ได้นั้น ต้องเข้าข่าย Proof & Relevant Term
☺ Google หันมาให้ความสำคัญกับคำว่า “คุณภาพ” เป็นหลัก ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของ Content หรือ Backlinks
☺ ปัจจัยส่วนหนึ่งที่ใช้วัดคุณภาพของเว็บคือ ค่า CTR , Time on Site และ Bounce Rate (เด้วมาว่ากันในส่วนนี้)

About author

WebBastard.Net

WebBastard.Net

เว็บบล็อกที่จะมา เม้าท์มอย + สอน + แชร์เทคนิค การทำ SEO , Social Media Marketing , Content Marketing , การทำเว็บไซต์ด้วย Blogger และ WordPress รวมถึงการทำ Amazon Affiliate ในลักษณะ "การเล่าสู่กันฟัง" จากประสบการณ์ในการทําเว็บแบบมันส์ๆ ของ JoJho - คนทําเว็บนอกคอก

อยากอ่านต่อ ? ... ขอแนะนำ

สอนทำ Blogger 01 : การสร้างบล็อก และ การเปลี่ยน Template

สอนสร้างเว็บ ด้วย Blogger/Blogspot (ของฟรี) แบบมืออาชีพ ตอนที่ 1 : การสร้างบล็อกและการปรับเปลี่ยน Blogger Template สวัสดีครับ วันนี้ผม JoJho จะมาสอนสร้างเว็บไซต์ / เว็บบล็อก ด้วย Blogger (Blogspot.com) แบบมืออาชีพกันนะครับ หลายคนอาจจะสงสัยว่า JoJho คือใคร ? ...